Nasz zespół

Lek. Sabina Micorek – doświadczony specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku -Białej, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii.

Lek. Rafał Sołowiów – doświadczony lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii, na codzień pracuje w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, w trakcie szkolenia z seksuologii klinicznej.

Lek. Maria Barczyk – doświadczony specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku -Białej, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie
systemowo-psychodynamicznym

Mgr Agnieszka Pawełko – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego i psychiatrycznego, pedagog, edukator w zakresie zdrowia psychicznego, Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, w trakcie szkolenia z seksuologii klinicznej, manager centrum.

Mgr Ewelina Kocemba-Stolarska – doświadczony psycholog, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Oprócz szkolenia całościowego z psychoterapii ukończyła również specjalistyczne szkolenie „Szkoła Psychoterapii Psychoz” akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz pierwszy poziom szkolenia EMDR dedykowanego do pracy z traumą. Na co dzień pracuje również w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Lek. Ireneusz Jelonek – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, aktualnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.  

Lek. Katarzyna Sołowiów – bardzo doświadczony lekarz, specjalista psychiatrii, psychoterapeuta. Obecnie jest ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi oraz wszelkimi innymi zaburzeniami psychicznymi. Pracowała  m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Jest absolwentką czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Mgr Ewa Osuch – doświadczony psycholog i psychoterapeuta. Posiada Europejski Certyfikat Terapii Traumy Metodą EMDR. Ukończyła szkolenie „Diagnoza Zaburzeń dysocjacyjnych: warsztat TADS-I”, a także specjalistyczne szkolenie akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Szkoła
Psychoterapii Psychoz”. Odbyła szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Obecnie kontynuuje szkolenie w Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin w podejściu systemowym
w Krakowie. Posiada Certyfikat w zakresie Dogoterapii wraz z psem Leilą, który uzyskała w Śląskim Centrum Kynologicznym Prestor w Katowicach. Na co dzień współpracuje z placówkami oświatowymi i zajmuje siępsychoterapią dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Mgr Angelika Ścieszka-Knapik – doświadczony psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji . Ukończyła studia dotyczące psychoterapii integratywnej w Krakowie. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, także w PZP przy szpitalu -na ul.Olszówka, jak również w praktyce prywatnej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Swoje umiejętności psychologiczno – terapeutyczne zdobywała w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Praktyczne umiejętności zdobywała m.in. na stażach w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki w Szpitalu Uniwersyteckim na ul. Kopernika w Krakowie (w nurcie systemowym) oraz odbyłam staż do certyfikatu psychoterapeuty w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Gliwicach( w nurcie psychodynamicznym). Pracuje pod stałą superwizją z młodzieżą, dorosłymi oraz parami, jak również jako psycholog w szpitalu z osobami m.in. geriatrycznymi, badając funkcje poznawcze i prowadząc terapię wspierającą.

Lek. Agnieszka Pardo – doświadczony lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w oddziałach psychiatrycznych, poradni zdrowia psychicznego, poradni specjalistycznej dla osób w spektrum autyzmu, młodzieżowym ośrodku terapii uzależnień. Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej.

Lek. Kinga Korzonkiewicz-Drewniak – doświadczony lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Bielskiego Centrum Psychiatrii “Olszówka”, posiada doświadczenie w pracy środowiskowej. 

Mgr Natalia Pastucha-Walach – doświadczony psycholog, psychoterapeuta, ratownik medyczny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, ukończyła całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach pracy na Oddziale Psychiatrycznym ZZOZ w Cieszynie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, wparciem psychologicznym, psychoedukacją oraz terapią indywidualną. Współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Mgr Renata Liszka -doświadczony psycholog i psychoterapeutka. Ukończyła 4,5 letni  całościowy kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest uczestniczką licznych seminariów psychoanalitycznych dotyczących leczenia osób z różnymi problemami natury psychicznej. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie studiuje w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej . Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz konsultacje i psychoterapię grupową. 

Mgr Marta Herma – dietetyk kliniczny oraz psychodietetyk. Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obecnie swoją pracę z pacjentem koncentruje na zaburzeniach odżywiania. Priorytetem w jej pracy jest pomoc pacjentom w zmianie nawyków żywieniowych, a także w poprawie relacji z jedzeniem, poprzez dostosowanie zmian do stylu życia, preferencji i zasobów. Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zawdzięcza zaangażowaniu w wolontariat w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury w Bielsku – Białej. 

Mgr Anna Augustyniak – doświadczony psychoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, jest edukatorem w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej, jest w trakcie studiów z interwencji kryzysowej. Obecnie pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.