Oferta

  • Diagnostyka i leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
  • Diagnostyka i leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych osób dorosłych
  • Psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
  • Psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych
  • Terapię rodzinną
  • Terapię par
  • Psychoedukację w ramach szkoleń dla osób prywatnych oraz instytucji
  • Diagnozę psychologiczną osób dorosłych

Z uwagi na holistyczne podejście do pacjentów już jesienią zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o dodatkowe usługi z zakresu pediatrii, neurologii dziecięcej, diabetologii oraz pulmunologii.