Oferta szkoleń

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, rodzice, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • rodzaje substancji
 • wpływ poszczególnych substancji na organizm
 • NSP – nowe substancje psychoaktywne
 • substancje „legalne”
 • gdzie szukać pomocy

Uzależnienia behawioralne

Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, rodzice, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • rodzaje uzależnień
 • różnicowanie
 • sposoby radzenia sobie w przypadku uzależnień behawioralnych

Samookaleczenia

Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, rodzice, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • samookaleczenia czy próba samobójcza? – różnicowanie
 • jak rozpoznać czy dziecko się samookalecza
 • rodzaje i sposoby samookaleczeń
 • myśli i tendencje samobójcze
 • gdzie szukać pomocy

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • specyfika zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
 • tendencje suicydalne, próba oceny ryzyka samobójczego
 • różnicowanie zaburzeń depresyjnych z innymi chorobami psychicznymi
 • profilaktyka i leczenie zaburzeń depresyjnych
 • dziecko depresyjne w szkole – jak mu pomóc? – sposoby postępowania

Zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży

odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • specyfika zaburzeń psychotycznych u dzieci i młodzieży – różnicowanie z innymi typami zaburzeń
 • wpływ psychozy na procesy poznawcze u dzieci i młodzieży
 • wsparcie dziecka w kryzysie psychotycznym – dostosowanie wymagań szkolnych
 • leczenie zaburzeń psychotycznych – farmakoterpia i psychoterapia

Dziecko w kryzysie. Wpływ traumy na zachowania dzieci i młodzieży.

odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS, inne instytucje

 • rodzaje wydarzeń traumatyzujących – różnicowanie
 • wpływ stresu pourazowego na zachowanie dzieci i młodzieży
 • objawy PTSD – kiedy i jak rozpoznawać?
 • interwencja kryzysowa po trudnym wydarzeniu w życiu młodego człowieka -co mogę zrobić jako osoba z sieci wsparcia?

Możliwe są szkolenia w placówkach lub w siedzibie Centrum. Koszty zależne od liczby godzin i ilości uczestników.


Kontakt z koordynatorem ds. Szkoleń
Beskidzkie Centrum Terapii i Psychoedukacji Impuls S.C.
mgr Agnieszka Pawełko
tel. 781 983 189